เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 

 

สมมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย 

http://www.siblor.com/

   

 ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ หน่วยงานด้านโลจิสติกส์

http://warehouselogistic.igetweb.com/index.php?mo=3&art=278838

 

 มูลนิธิสถาบันโลจิสต์แห่งเอเชีย

http://www.ail.or.th/main/home.php

   

สมาคมผู้ประกอบการท่าเทียบเรือสินค้าและคอนแทนเนอร์


http://www.laemchabangport.com

 

 

 สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


http://www.tri.chula.ac.th/index1.htm

    สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย

http://www.ttla.or.th/ttla/
 

สมาคมเจ้าของเรือไทย

http://www.thaishipowners.com/V2/home.php

   

สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

http://www.pscmt.or.th/

  สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพฯ
http://www.thaibsaa.com/
 

Logisticsdigest

http://www.logisticsdigest.com/

 

สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต

http://www.tlaps.or.th

   

เว็บไซด์ logistics2day

http://www.logistics2day.com/

 

สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย (TAFA) 

http://www.tafathai.org/

   

สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

http://www.tiffathai.org

 

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

http://www.tnsc.com

   

 สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 http://www.tlcb.or.th

   

สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย

http://ctat.or.th